Feeds:
Записи
Комментарии

Archive for Ноябрь 2008

Нашел вот весьма общую презентацию на тему Selenium. Таких много, но именно эта содержит фразу «съобщения за грешки«.

Функционалното тестването на уеб приложения е доста трудоемка задача – изисква човешка намеса, едни и същи тестове трябва да се повтарят след промяна в приложението, а често и в различни браузъри.

Аудиторията ще бъде запозната с възможностите на инструмента с отворен код– Selenium, от какви компоненти се състои, по какъв начин се пишат тестове и как се изпълняват. Ще бъде демонстрирани примерни тестове и как може тяхното стартиране да бъде без намеса на разработчика/тестера.

«Грешки» — это «дефекты» по-болгарски. В уеб-приложениях их всегда много.

Read Full Post »

В Excel можно сделать так, что

Цифры в ячейке автоматически снабжаются индикатором валюты

Это легко, но надо предварительно отформатировать ему ячейки.

К примеру, текст «1 609 грн» для глупого белого человека нормален. Тысяча шестьсот девять гривен, все понятно. А с точки зрения Excel, это символосочетание, смесь цифровых символов с буквенными — страшный бред, от которого надо лечить.

(далее…)

Read Full Post »

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Read Full Post »

%d такие блоггеры, как: